zwroty prowizji

Zwrot kosztów wynikający z przedterminowej spłaty kredytu

11 września 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w sprawie przedterminowych spłat kredytów konsumenckich . Z oświadczenia wynika, że konsument ma prawo wnioskować o proporcjonalny zwrot kosztów kredytu. Co to oznacza dla kredytobiorców?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

zwroty prowizji bankowej TSUE jest instytucją sądowniczą Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Instytucja ta powstała w 1952 roku i łączy w sobie cechy zarówno sądu międzynarodowego, jak również krajowego. Państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobligowane do podporządkowania się wszelkim orzeczeniom wydawanym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie z orzeczeniem TSUE z dnia 11 września 2019 roku , kredytobiorca, który spłacił kredyt konsumencki przed terminem, ma prawo ubiegać się od kredytodawcy o zwrot poniesionych kosztów , dotyczy to zarówno narastających odsetek, ubezpieczenia, prowizji, opłat przygotowawczych, czy administracyjnych.

Przedterminowa spłata kredytu – jak odzyskać zwrot prowizji ?

W sytuacji spłaty zaciągniętego kredytu przed terminem zawartym w umowie kredytowej, kredytobiorca może otrzymać proporcjonalny zwrot kosztów. W tym celu należy złożyć reklamację do banku , który udzielił kredytu konsumenckiego. Im szybciej kredytobiorca to zrobi, tym szybciej otrzyma zwrot. Co należy zatem zrobić?


  1. https://s3.amazonaws.com/zwrot-prowizji/zwrot-prowizji/zwroty-prowizji.pdf
  2. https://storage.googleapis.com/crypto-analogy-255618.appspot.com/zwrot-prowizji/zwroty-prowizji.pdf
  3. https://strony.blob.core.windows.net/zwrot-prowizji/zwrot-prowizji/zwroty-prowizji.pdf

  1. Po pierwsze – przygotuj odpowiednie pismo

  Zwróć się do banku z prośbą o oszacowanie zwrotu, który będzie proporcjonalny do kosztów kredytu i terminu jego wcześniejszej spłaty. W tym wypadku, warto powołać się na orzeczenie wydane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE c-383/18, a także art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim). Dodatkowo pismo powinno zawierać podstawowe dane osoby ubiegającej się o zwrot kosztów wynikający z przedterminowej spłaty kredytu , takie jak: dane osobowe, czy informacje dotyczące spłaconego kredytu. Następnie należy udać się do placówki bankowej i osobiście złożyć pismo. Można także wysłać pismo pocztą – np. listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

  1. Po drugie – czekaj na odpowiedź banku

  Zgodnie z Ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty finansowe, bank ma 30 dni na rozpatrzenie otrzymanej reklamacji.

  1. Po trzecie - otrzymaj pieniądze lub skieruj sprawę do sądu

  Jak już wcześniej wspomniano bank ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji . W tym czasie powinna pojawić się odpowiedź ze strony banku i osoba składająca reklamację powinna otrzymać zwrot naliczonej prowizji. Jeśli jednak bank negatywnie rozpatrzy reklamacje, należy skonsultować się z Rzecznikiem Finansowym lub skierować sprawę do sądu.